คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำนวัตกรรม Sci Thermoscan ใช้ในงาน Bangkokdock Next 2020 จัดขึ้นที่ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ประสานงานมายังบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการยืมระบบตรวจจับอุณภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน ผลงานนวัตกรรมของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม (ภาควิชาฟิสิกส์) และ ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) พร้อมทีมงาน เพื่อใช้คัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน Bangkokdock Next 2020 เพื่อสนับสนุนการตลาดเชิงรุก ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และบริษัทพันธมิตร และลงนามบันทึกข้อตกลดวามร่วมมือด้านยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการองค์การ ระหว่าง กฟผ. และ บอท. โดยมี ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม ร่วมติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักวิจัยที่ได้นำผลการไปใช่ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ โดยก่อนหน้านี้ทีมวิจัยได้นำนัวตกรรมไปใช้ที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

หน่วยงานใดต้องการนำนวัตกรรมไปใช้หรือต้องการสนับสนุน โครงการ Sci-Jai@PSU สู้ภัย COVID-19 ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “กองทุนคณะวิทยาศาสตร์” เลขที่บัญชี “565-218810-7” พร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://scijai.sci.psu.ac.th/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES