ขอขอบคุณพลังของชาวคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการพัฒนาองค์กร พร้อมส่งพลังบวกให้กับนักศึกษา ในการก้าวผ่านกรอบความคิดเดิม ๆ สู่การพัฒนาในระดับสูงขึ้น

25
กันยายน
2563

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอขอบคุณพลังของชาวคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการพัฒนาองค์กร พร้อมส่งพลังบวกให้กับนักศึกษา ในการก้าวผ่านกรอบความคิดเดิม ๆ สู่การพัฒนาในระดับสูงขึ้น

สวัสดีค่ะ บุคลากรชาวคณะวิทยาศาสตร์

เชื่อว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ทุกท่านได้แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์กันทั้งเรื่องของบรรยากาศความอบอุ่นใจ ในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน ซึ่งทั้ง 14 ท่าน ได้มาร่วมงานกันกับเราในวันอังคารที่ผ่านมาที่เห็นและรับรู้ในวันงานนั้นคือ ความรัก ความเป็นพี่เป็นน้องคำอวยพรจากความปรารถนาดีเป็นสิ่งที่หาจากที่ไหนไม่ได้เป็นความผูกพันของคนในองค์กร ที่สำคัญคณะฯ ยังพร้อมต้อนรับทุกท่านที่เกษียณอายุงานไปแล้วกลับมายังบ้านหลังนี้เสมอ พร้อมสามารถร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรได้ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่หลาย ๆ ท่านในปีนี้ได้เข้ามาเป็นอาสามัครส่งพลังบวกอย่างต่อเนื่องให้พวกเราอีกด้วย ซึ่งอยากจะถือโอกาสขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและพวกเราสามารถรับชมบรรยากาศในวันงานได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/retirement-2020/

อีก 1 พลังที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ สัปดาห์แห่งวันมหิดล หรือวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ในกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งทำให้เห็นพลังของคณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  ที่นอกเหนือจากได้ดูแลโซนของตัวเองแล้วปีนี้เราได้ลงพื้นที่เก็บขยะบริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำ ซึ่งทางคณะฯ ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่ช่วยกันพัฒนาบ้านของเราให้สวยงามเป็นผู้นำที่ดีให้กับนักศึกษาได้เห็นว่า บ้านหลังนี้ไม่ใช่ของใคร แต่เป็นของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแล…

ซึ่งในวันเดียวกัน…ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษาที่เป็นผู้นำทั้งสโมสรนักศึกษา ประธานชุมนุม พร้อมกับประธานภาควิชา และสาขา เพื่อสื่อสารกับนักศึกษาเพิ่มเติม ในการสร้างแรงบัลดาลใจผลักดันให้นักศึกษาคิดนอกกรอบ...สร้างสรรค์ความคิดในมุมใหม่ ๆ ในการคิดโครงการ กิจกรรม หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่คณะฯ เปิดโอกาสให้นำเสนอ( A playground for scientists) ซึ่งจะมีกระบวนการดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบต่อไป โดยจะมีการติดตามและดูแลนักศึกษาเป็นระยะ ๆ เป็นการสร้างนักศึกษาของเราให้ประสบความสำเร็จ (student success) ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา ซึ่งวันนี้เรามีอาจารย์หลาย ๆ ท่านที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรม งานวิจัย รวมถึงการบริการวิชาการในด้านต่าง ๆ…ซึ่งน่าจะช่วยกัรสร้างแรงบัลดาลใจให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี…

ทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นพลังของชาวคณะวิทยาศาสตร์ทั้งที่เป็นนักศึกษาและบุคลากรในปัจจุบันของเรา...แต่เรายังมีพลังเสริมอีกหลายกลุ่มทั้งในส่วนของศิษย์เก่าทั้งในและต่างประเทศ บุคลากรที่ได้เกษียณอายุงานไปก่อนหน้านี้ รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เชื่อว่าพลังเหล่านี้ก็น่าจะเป็นพลังสำคัญเช่นกันที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรของเราสู่ความเป็นเลิศได้อย่างแน่นอน…ท่านไหนมีประเด็นใด ๆ จะแนะนำเพิ่มเติม…ยินดีนะคะ...

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)