นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ติด 1 ใน 400 Leaders of Tomorrow Tatler Asia GEN.T LIST HONOURS 2020

SHARE
TWEEET
EMAIL

หลังจากที่ Blue Mango Publishing ได้จัดอันดับให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 50 บุคคลที่น่าจับตามอง สาขา Science & Healthcare จาก The Future-list ล่าสุดถือว่าเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จครั้งใหญ่ สำหรับการจัดอันดับ Gen.T List 2020 ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ติด 1 ใน 400 คนที่น่าจับตามองโดย Gen.T Asia สาขา Healthcare & Sciences รวมกับเพื่อนๆ ต่างอาชีพกว่า 400 คนทั่วเอเชีย

ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขานิติวิทยาศาสตร์ จาก University of Strathclyde สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติ โดย Gen.T List 2020 ได้กล่าวชื่นชมในเว็บไซต์ถึง ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ว่า อาจารย์คือประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตลอดจนการสอนและการวิจัยซึ่งเขาได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี 2019 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในอนาคตอาจารย์หวังว่าจะพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จอีกขั้นที่จะสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับนักศึกษา และเยาวชนที่ชอบในการเรียนวิทยาศาสตร์ แสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

อ้างอิง:
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES