AI in Medicine ปัญญาประดิษฐ์ในทางการเเพทย์

SHARE
TWEEET
EMAIL

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นอีก 1 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง โดยในปัจจุบัน ได้มีการนำ AI มาใช้ในวงการทางการแพทย์กันมากขึ้น เช่นเดียวกับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่นำเอาความน่าสนใจของ AI เพื่อให้นักศึกษาทำวิจัย วันนี้ เราจะมาเรียนรู้งานวิจัยจากการประยุกต์ AI เพื่อใช้ในวงการแพทย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ถ้าสนใจทางด้านนี้อย่าทิ้งความฝันของเรานะครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL