เข้าใจความเครียดผ่านการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

SHARE
TWEEET
EMAIL

เราจะทำอย่างไรกับภาวะที่ให้เราเจอแต่ความเครียด? ภาวะตกงาน การรับสื่อออนไลน์ การรับข่าวสารที่ทำให้เราเครียด แล้วจะดีไหมที่เราจะรู้จักจัดการความเครียด วันนี้ หน่วยวิจัยตัวบ่งชี้คลื่นไฟฟ้าสมองของโรคทางระบบประสาท (Research Unit for EEG Biomarkers of Neuronal diseases) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มาให้ความรู้เรื่องความเครียดพร้อม เปิดให้บุคคลทั่วไป ได้ลงชื่อเพื่อเข้าตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อเห็นสภาวะความเครียดพร้อมคำแนะนำดีๆ เพื่อให้เราได้ขจัดความเครียด สนใจสามารถลงชื่อเพื่อจองเวลาเข้าตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองได้ที่ https://www.facebook.com/PSU.Neurophysiology/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL