รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องอิเล็กโทรมิเตอร์สำหรับวัดค่าประจุวัดกระแสต่ำและสภาพต้านทานไฟฟ้ที่ความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด

ตั้งแต่วันที่
จนถึง
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา