รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการระบบเมนไฟฟ้าและเมนเครื่องปรับอากาศภายในคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ

ตั้งแต่วันที่
จนถึง
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา