คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรม โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ สอวน มหาวิทยาสัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ สอวน มหาวิทยาสัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จำนวน 5 สาขาวิชา สาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตัน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2- 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เอกสารเพิ่มเติม:
สมัครได้ที่:
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES