คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมเสริมทักษะการเรียน แบบ Team Based Learning

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ พุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบ Team Based Learning ให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ณ ห้องสัมมนา อาคารบริหาร ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยครั้งนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วงศ์กฎ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิทยากรในการบรรยายทักษะการเรียน แบบ Team Based Learning

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES