ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ต้อนรับคณะดูงานจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (หน่วยเครื่องมือกลางเดิม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดย คุณผุสดี มุหะหมัด หัวหน้าหน่วยงานและนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ต้อนรับคณะดูงานจาก กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดยท่านรองคณบดีฯ พร้อมคุณอรวรรณ พรหมสังคหะ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง เข้าดูงานระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ QR_LIMS ของศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ถือเป็นความร่วมมือที่ดีที่จะพัฒนางานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL