คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดพื้นที่ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านโครงการบริจาคโลหิต

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเพื่อนมนุษย์ โดยเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมส่งต่อความดีผ่านการบริจาคโลหิตขึ้น ณ ห้องนิทรรศการ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โดยมีพี่ๆ จากคลังเลือด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มุ่งสร้างโอกาสให้บุคลากร และนักศึกษา ทุกคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการทำความดี ซึ่งในครั้งนี้มียอดผู้บริจาคโลหิตกว่า 100 คน ซึ่งผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตและสำรองใช้ในโรงพยาบาล นับเป็นการทำความดีเพื่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกของการแบ่งปันภายในองค์กรอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES