คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดเวที Science Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจจากนักวิทยาศาสตร์สู่นักศึกษา

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดการเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ พร้อมแลกแชร์ประสบการณ์จากนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในเวที รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 กับ Science Inspiration Talk EP.1 ณ ห้องนิทรรศการ (ห้องกระจก) อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ร่วมเปิดงานพร้อมกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่ง Science Inspiration Talk EP.1 จะเป็นการนำเอานักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลในเวที รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานวิจัย ระดับดีมาก (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม จากผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษามุ่งเป้าสารโรโดไมรโทนจากสมุนไพร ใบกระทุ (วงศ์ชมพู่) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่และการใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ และ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล กับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) และ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

โดยในช่วงเสวนาช่วงแรกนั้น เป็นการเปิดประสบการณ์จากนักวิจัยผู้ประสงความสำเร็จ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย โดยอาจารย์ได้แชร์ประสบการ์จากการเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตอนมัธยมต้น ซึ่งชอบและตั้งใจที่จะเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ต้น เมื่อเรารักและชอบค้นหาความรู้ใหม่ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับตนเอง ทำให้สนุกกับงานวิจัยจึงเลือกสมุนไพรไทย มาใช้ในเรื่องของการลดภาวะการณ์ติดเชื้อ ซึ่งอาจารย์เองก็จบในด้านจุลชีววิทยา ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราต้องการทำงานวิจัยที่ใหญ่ขึ้น การสร้างทีมหรือการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่สำคัญ และแน่นอนว่า การนำสิ่งใกล้ตัวมาคิดค้นงานวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม ก็เช่นเดียวกันที่รักในการเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตอนต้น ผลงานที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป้นโอกาสของตัวเองที่ดี ที่ไม่เคยปิดกั้นโอกาส วันหนึ่งอาจารย์ต้อม ชวนให้มาร่วมทีม ก็เปิดโอกาสใหม่ๆ และนำศาสตร์ทางตนเองถนัดมาแสดงศักยภาพในงานวิจัยจนประสบความสำเร็จ

และช่วงสุดท้าย เป็นการสัมภาษณ์นักวิจัยรุ่นใหม่ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ และ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น โดยอาจารย์ทั้ง 2 ท่านถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการทำวิจัยที่คล้ายๆ กัน ด้าน ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา อาจารย์เน้นย้ำเสมอว่าการทำงานวิจัยหรือการทำงานที่ดี การแบ่งเวลาในการใช้ชีวิต เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน เช่นเดียวกับ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย อาจารย์ก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ต่างประเทศ พร้อมทั้งให้ข้อคิดในชั้นเรียน ให้กับเด็กรุ่นใหม่ ว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน มีคำถามให้ถามอาจารย์ จะดีกว่าการบันทึกแล้วไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน เพราะการสอบถามอาจารย์ในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ดี พร้อมทั้งให้แนวคิดทางด้านการทำงานวิจัยอีกมากมาย

สามารถติดตามเทปย้อนหลังได้ที่

สำหรับโครงการ Science Inspiration Talk จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ เดือนเพื่อนำเอาประเด็นสำคัญ และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลมาพูดคุยกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ดีแกนักศึกษา บนแนวทาง A PLAYGROUND FOR SCIENTISTS โดยสามารถติดตามตอนต่างๆ ได้บนสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES