ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับบุคลากรจาก ป.ป.ส. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำงานวิจัยพืชกระท่อม พร้อมผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้จริง

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมวิจัยพืชกระท่อม เข้าประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ากรณีวิจัยพืชกระท่อม ร่วมกับ บุคลากรจาก ป.ป.ส. นำโดย นายจเร ผกผ่า ผอ.ส่วนพัฒนาวิจัยด้านพืชเสพติด และนายวีระพล ใจจันทร์ ผอ.ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้จริง

ในการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้า พร้อมบูรณาการงานวิจัย ซึ่งทางทีมวิจัยพืชกระท่อมเอง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ได้เชิญชวนนักวิจัย ได้มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยร่วมกัน โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=-FCREyHulds หรือประสานมายัง งานสนับสนุนงานวิจัย คุณ ธนภัทร สุระกุล งานสนับสนุนวิจัย โทร 0 7428 8075 E-mail : thanapat.s@psu.ac.th

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:
SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES