คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจำปี 2562

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้า รางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Awards) ประจำปี 2562 ภายในงาน SPARK STSP Innovation Fair 2020 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นับเป็นเรื่องน่ายินดีของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยในปีนี้ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจำปี 2562 ต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ทำให้เราได้รางวัลในปีนี้ครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES