ทำความเข้าใจไมโตคอนเดรียล DNA หนึ่งในตัวแปรสำคัญ #คดีน้องชมพู่

SHARE
TWEEET
EMAIL

“คดีน้องชมพู่” คือความสูญเสียอย่างไม่คาดฝันที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนในครอบครัวและประชาชนหมู่มากที่ได้รับฟังข่าว จากการเเถลงข่าวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ทีมตำรวจได้พูดถึงการตรวจ DNA จากเส้นผมไม่มีรากผม” จึงนำทางให้ต้องใช้วิธีการตรวจสารพันธุกรรมจาก “ไมโทคอนเดรีย DNA” วันนี้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ จะอธิบายรายละเอียดของ ไมโทคอนเดรีย DNA ให้เข้าใจง่ายๆ กันครับ #คดีน้องชมพู่ #ไมโทคอนเดรียDNA

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL