คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีไหว้ครู (อาจารย์ใหญ่) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2564

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีไหว้ครู (อาจารย์ใหญ่) ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฎิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ตึก NML ชั้น 2 โดยมี ผศ. ดร.วันดี อุดมอักษร หัวหน้าสาขา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และญาติอาจารย์ใหญ่ที่เข้าร่วมพิธี โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการแสดงความเคารพ กตัญญูรู้คุณ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ตลอดจนปฏิบัติต่ออาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาจะพบกับอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาเล่าเรียนตลอด 1 เทอม กิจกรรมในครั้งนี้มีน้องๆ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพียง

ด้าน ผศ. ดร.วันดี อุดมอักษร หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กล่าวกับนักศึกษาว่า กิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในรายวิชาทางกายวิภาคศาสตร์ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ที่เสียสละร่างกายเพื่อเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ที่เราจะเป็นหมอที่ดีได้ในอนาคต การเรียนการสอนในรายวิชานี้อยากให้ทุกคนได้ตั้งใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งเจตนาที่ดีต่อการบริจาคร่างกายของอาจารย์ใหญ่ พร้อมแสดงความเคารพ กตัญญูรู้คุณ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ตลอดทั้งการศึกษา

โดยความพิเศษในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากญาติอาจารย์ใหญ่ ครอบครัวสุทธิวิภากร เข้าร่วมโครงการพร้อมกล่าวความในใจในกิจกรรมในครั้งนี้ว่า วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทางครอบครัวดีใจ ที่คุณแม่ได้ทำตามเจตนารมณ์ของท่าน กิจกรรมในครั้งนี้ทางครอบครัวต้องขอบพระคุณทางคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ดูแลร่างอาจารย์ใหญ่ได้อย่างสมเกียรติ โดยเฉพาะกิจกรรมในวันนี้ ที่เป็นวันแรกที่นักศึกษาได้รับร่างอาจารย์ใหญ่ นำร่างของท่านมายังห้องเรียนด้วยตัวเอง เห็นถึงความเคารพ อยากให้นักศึกษาได้ตั้งใจเรียน คะแนนเป็นของครู ความรู้เป็นของเรา โดยครอบครัวเชื่อว่าการเรียนรู้ในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษาเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES