ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องตรวจสอบโครงสร้างโมเลกุลด้วยระบบแสงอินฟราเรดระบบฟูเรียลทรานฟอร์ม (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) (FT-IR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตั้งแต่วันที่
จนถึง
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา