ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 KVA จำนวน 1 ชุด 2. ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 KVA จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
จนถึง
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา