ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตั้งแต่วันที่
จนถึง
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา