ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการทำเครื่องแม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
จนถึง
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา