ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
จนถึง
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา