คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. บุกกิจกรรม เปิดบ้าน สานฝัน วันแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำทีมหัวหน้างานสนับสนุนการศึกษา บุคลากร ลงพื้นที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากับกิจกรรม เปิดบ้าน สานฝัน วันแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563 เตรียมความพร้อมน้องๆ เพื่อเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ P-SET ให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS ทั้งหมด 4 รอบ รอบที่ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 5 – 14 มกราคม 2564 รอบที่ 2 โควตา ระหว่างวันที่ 3 – 11 มีนาคม 2564 รอบที่ 3 Admission ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 และรอบที่ 4 Direct Admission ระหว่างวันที่ 3 – 10 มิถุนายน 2564 โดยสามารถติดตามข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้ที่ Facebook PSUSci : https://www.facebook.com/PsuSci

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES