คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ PSU-TPSF

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับการพิจารณาประเมินสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านการเรียนการสอนให้เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะ PSU-TPSF ทั้ง 2 ท่าน คือ
  • ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ระดับวิชชาจารย์
  • ดร.จารุทรรศน์ แอนริทช์ ระดับสามัถิยาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับและขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL