ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานต้อนรับคณะดูงานจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (อังคารที่ 12 มกราคม 2564) ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยได้รับเกียรติจากคุณผุสดี มุหะหมัด หัวหน้าศูนย์พร้อมคุณสุนทร ขวัญอ่อน นักวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เนื่องจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการและโรงงานตันแบบ เพื่อเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้วิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 จึงนำทีมมาเพื่อศึกษาดูงานโดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากศูนย์บริการฯ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL