การทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันไวรัส COVID-19 ของหน้ากากอนามัยแต่ละชนิด

SHARE
TWEEET
EMAIL

สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกคน เริ่มที่จะป้องกันตัวเองมากยิ่งขึ้น การใส่หน้ากากอนามัย เป็นอีก 1 วิธีในการป้องกันการเเพร่และการรับเชื้อไวรัส COVID-19 โดยคนส่วนใหญ่จะใช้หน้ากากอนามัยหลากหลายรูปแบบ วันนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จะมาให้คำตอบโดยนักจุลชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร จะมาทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันไวรัส COVID-19 ของหน้ากากอนามัยแต่ละชนิด ว่าสามารถป้องกันเชื้อไวรัส หรือแนะนำว่าหน้ากากชนิดใดมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการเข้าห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ติดตามกันได้เลยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL