คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดเสวนาในหัวข้อรวยได้กับธุรกิจยุค COVID-19 เชิญคุณหมูตุ๋นเจ้าของเพจ Everything ที่มียอดขายในปี 2563 มากกว่า 100 ล้าน

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ รวยได้กับธุรกิจยุค COVID-19 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณนฤภัค อภิบุลวัชร หรือคุณหมูตุ๋น เจ้าของเพจ Everything ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์สิงโต บุญโรจน์พงศ์ กล่าวต้อนรับวิทยากร โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งในและต่างคณะฯ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก สำหรับ วิทยากร คุณนฤภัค อภิบุลวัชร หรือคุณหมูตุ๋น ในช่วงพิษ COVID-19 ทางเพจได้ทำยอดขายในปี 2563 กว่า 100 ล้าน ซึ่งการให้ความรู้ในครั้งนี้ เป็นการนำประสบการณ์จากการขาย รวมถึงการจัดการรูปแบบการขายบนรูปแบบออนไลน์ซึ่งได้ประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมเสวนาดีๆ แบบนี้ นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/StudentDevelopmentandAlumniRelations

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES