คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิด Clubhouse เพิ่มโอกาสพูดคุยกับนักศึกษาและศิษย์เก่าฯบนแพลตฟอร์มใหม่

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดห้อง Clubhouse Social Media ใหม่ที่ใช้เสียงเป็น Content ประกอบด้วยผู้พูด และ ผู้เข้าร่วมฟัง เสมือนเวทีเสวนาที่ผู้ฟังยกมือถามและแสดงความคิดเห็นได้ Real Time ในหัวข้อ ก้าวสู่ 55 ปี วิดยา ม.อ. ก้าวต่อไปจะเดินในทิศทางใด? โดยได้รับเกียรติจากคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมบริหาร ร่วมพูดคุยกับสมาชิกบนแพลตฟอร์มใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี วัตถุประสงค์ของการเปิดห้องในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในปี 2563 ในช่องทางใหม่ พร้อมรับฟังศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในมุมมองที่อยากให้คณะฯ ปรับเปลี่ยน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นในการจัดงานครบรอบ 55 ปีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในอนาคต

จากการพูดคุยกันในช่วงท้ายได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สอบถามและพูดคุยกับทางคณบดี ซึ่งมีศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมสอบถามคณบดีในประเด็น การเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมองว่าการเรียนในรูปแบบออนไลน์นั้น จะทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดน้อยลง จะมีโอกาสที่จะมีการเรียนการสอนแบบปกติได้ในระยะเวลาใด? ซึ่งคณบดีได้รับฟังพร้อมเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมสร้างความมั่นใจว่า ณ ปัจจุบันนี้ ได้ปรับการเรียนการสอนให้กลับมาเป็นรูปแบบปกติแต่ยังคงรักษามาตรการณ์ป้องกัน COVID-19 นั้นคือล้างมือ สวมหน้ากาก และมีการวัดอุณหภูมิ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพูดคุยกัน เป็นการเข้าถึงและเข้าใจปัญหาจากนักศึกษามากยิ่งขึ้น

สำหรับการเปิด Clubhouse ในการพูดคุยกันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีก 1 โอกาสให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยท้ายสุดของรายการในครั้งนี้ ทางคณะฯ ยังคงมีหัวข้อดีๆ ที่จะเปิดในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าทีมบริหารจะเข้ามารับฟัง รวมถึงการเปิดห้องในหัวข้อต่างๆ ที่จะให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตต่อไป

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES