fbpx

Faculty of Science Research Fund ขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

12
February
2021

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

Faculty of Science Research Fund ขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

สวัสดีค่ะ พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่สดใสกันหน่อย…ว่าด้วยการแต่งกายกันในชุดสีแดง…และมีแต๊ะเอียกันบ้าง…ในช่วงเทศกาลของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นช่วงหยุดยาวได้พบเจอกันในเครือญาติอีกครั้ง…เติมพลังให้กันละกันในช่วงเทศกาลพิเศษกันค่ะ…

วันนี้มีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกัน สำหรับ Faculty of Science Research Fund ขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้สื่อสารกับพวกเราไปบ้างแล้ว…โดยทางคณะฯ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น จำแนกคณาจารย์ออกมาเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมพวกเราทั้งองค์กร…เติมพลังให้กับการทำงานของพวกเรากันค่ะ…โดยได้มีการรวบรวมทุนสนับสนุนในบริบทการทำงานต่าง ๆ ของพวกเรา ผ่านนักศึกษา การสร้างบัณฑิต ขับเคลื่อนงานวิจัย สร้างนวัตกรรมต่อยอด รวมไปถึงการขับเคลื่อนเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในครั้งนี้มีการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน โดยงานสนับสนุนงานวิจัย…ได้ออกแบบกราฟฟิคเพื่อให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะรุ่นตั้งไข่ รุ่นใหม่ รุ่นกลาง หรือรุ่นเก๋า ก็สามารถรับการสนับสนุนจากคณะฯ ได้ โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานสนับสนุนการวิจัย หรือที่ https://research.sci.psu.ac.th/index.php/th/rule-guide-th โดยหวังว่าการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยส่งแรงให้กับพวกเราเติบโตได้ในสายวิชาการที่วางแผนไว้และช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรต่อไปค่ะ…ลองดูนะคะ…

สำหรับในสัปดาห์หน้า มีอีก 1 งานใหญ่ ที่คณาจารย์และนักวิจัยหลายท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมงานทั้งรูปแบบการประกวดและการแสดงผลงาน  สำหรับงาน PSU Research Expo 2021 ที่จะจัดขึ้นวันจันทร์และวันอังคารที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564  โดยในกิจกรรมนี้เอง คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับโอกาสในการร่วมลงนาม MoU กับ บริษัท 420 ประเทศไทย จำกัด และ วิสาหกิจชุมชนศิริ ในด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก พืชกัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในทางการแพทย์ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ และอย่างที่เคยสื่อสารกับพวกเราไปก่อนหน้านี้แล้ว…เรายังอยากเชิญชวนพวกเรามาร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยเรื่องนี้กันนะคะ…หากท่านไหนสนใจเข้ามาเสริมแรงงานวิจัยเรื่องนี้...สามารถประสานงานมาได้ที่ นางสาวธนภัทร สุระกุล งานสนับสนุนวิจัย โทร 0 7428 8075 E-mail : thanapat.s@psu.ac.th โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/-FCREyHulds

สำหรับในช่วงนี้ หลายกิจกรรม ทั้งการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในพื้นที่คณะฯ พื้นที่มหาวิทยาลัยกลับมาเกือบจะเป็นปกติในเรื่องของการเฝ้าระวังคณะฯ ยังคงต้องควบคุมกันอย่างต่อเนื่องซึ่งในบางครั้งมีหลายเรื่องที่อาจจะมองได้อย่างไม่ทั่วถึง…หากมีแระเด็นใด ๆ ก็สื่อสารกลับมาได้เสมอนะคะ

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

ข้อมูลเพิ่มเติมของบุคลากร

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานแผนและประกันคุณภาพ

Planning and Quality Assurance (PQA)

งานการเงินและบัญชี

Finance and Accounting (FA)

งานพัสดุ

Supplies (SP)

งานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Physical and Environmental Support (PES)

งานบริการกลาง

Internal Services (IS)

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

International Relations (IR)

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology (IT)

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

Education Technology (EdT)

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Student Development and Alumni Relations (SD&AR)

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

Academic Service Support (ASS)

งานสนับสนุนการวิจัย

Research Support (RS)

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

Educational Management (EM)

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management (HRM)

ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน - ระบบประเมินรายวิชา