fbpx

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ช่วยกันผลักดันนักศึกษาสำหรับรางวัลนวัตกรรม พร้อมแจงขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าสาขา และการปรับฐานข้อมูลภาพถ่ายบุคลากรเพื่อความเป็นปัจจุบัน

19
February
2021

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ช่วยกันผลักดันนักศึกษาสำหรับรางวัลนวัตกรรม พร้อมแจงขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าสาขา และการปรับฐานข้อมูลภาพถ่ายบุคลากรเพื่อความเป็นปัจจุบัน

สวัสดีค่ะ พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

สัปดาห์นี้มีเรื่องน่ายินดีกันอีกครั้ง สำหรับการส่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวด รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 ในงาน PSU Research Expo 2021 ซึ่งต้องขอชื่นชมคณาจารย์ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดัน ให้ความรู้จนทำให้เราคว้ามาทั้งสิ้น 5 รางวัล ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเราได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่องอุปกรณ์ผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้ารองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานเรื่อง แผ่นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำลาย และรางวัลชมเชยผลงานเรื่องสารยึดติดทางทันตกรรมเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิดเรซินคอมโพสิต ในระดับบัณฑิตศึกษา และในระดับปริญญาตรี 2 รางวัลชมเชยจากผลงานชุดอุปกรณ์ทำหัตถการฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิดจากยางธรรมชาติ และแผ่นเจลพอลิเมอร์อัจฉริยะสำหรับการตรวจวัดฟอร์มาลีน ถือว่าเป็นอีก 1 ภารกิจสำคัญในการผลักดันงานวิจัยในรูปแบบนวัตกรรมที่จะออกไปมีส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม…ร่วมยินดีและขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะที่ช่วยกันผลักดันเติมแรงให้กับคณะฯ ผ่านทางนักศึกษากันค่ะ…

ต่อมาเป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานประเภทวิชาการ พ.ศ. 2563 ซึ่งในวันนี้ คณะฯ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าสาขาซึ่งในขั้นตอนต่อไปจัดให้สาขาได้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา…แต่ละท่านสามารถเสนอชื่อได้ 2  นะคะ…รายละเอียดได้แนบกันมาด้วยนี้…พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้มาให้ข้อมูลโดยเป็นตัวแทนจากที่ปสาขา จำนวน 6 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ 4 คนและบุคลากรสายสนับสนุน 2 คน ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนของการสรรหา หากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมายังงานบริการทรัพยากรมนุษย์ได้ตลอดเวลา…และจะขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านรักษาการหัวหน้าสาขา ฯ ทั้ง 4 ท่านพร้อมทีมงานมาด้วยอีกครั้งนะคะ….ขอบคุณมากค่ะ….

มีอีก 1 เรื่องที่ต้องขอความร่วมมือสำหรับการถ่ายภาพเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในส่วนของรูปภาพบุคลากร จากที่มีเสียงสะท้อนมายังหน่วยงานที่ผลิตสื่อซึ่งอาจารย์หลายท่านได้รับรางวัล หรือถูกทาบทามไปบรรยายพิเศษจะนำภาพจากระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นภาพไม่เป็นปัจจุบันและบางภาพเป็นภาพที่มีขนาดเล็ก จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านมาร่วมกันถ่ายภาพซึ่งทางหน่วยประชาสัมพันธ์ได้สื่อสารไปยังทุกท่านก่อนหน้านี้แล้ว…มาค่ะ...มาร่วมกัน
Update รูปภาพกันค่ะ…รูปที่ถ่ายเหล่านี้เราจะส่งไฟล์กลับไปให้พวกท่านด้วยเพื่อจะได้นำไปใช้ในการทำงานอื่นๆ ต่อไป…

สุดท้ายสัปดาห์นี้มีหลายงานเด่น ๆ ที่จะส่งแรงให้กับองค์กร และสังคม เช่นโครงการ Zero Food Waste ที่ได้จัดประชุม หารือกันเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา มีหน่วยงานเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมและให้ความสนใจจำนวนมากแน่นอนว่าการได้ออกไปช่วยเหลือชุมชนแล้วยังเป็นการปลูกฝังความสำคัญของวิทยาศาสตร์ไปยังชุมชน…อย่างที่เคยเรียนพวกเรา…หากถนัดงานหน้าไหนมีไอเดียอะไรสื่อสารกันมาได้ตลอดนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติมของบุคลากร

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานแผนและประกันคุณภาพ

Planning and Quality Assurance (PQA)

งานการเงินและบัญชี

Finance and Accounting (FA)

งานพัสดุ

Supplies (SP)

งานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Physical and Environmental Support (PES)

งานบริการกลาง

Internal Services (IS)

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

International Relations (IR)

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology (IT)

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

Education Technology (EdT)

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Student Development and Alumni Relations (SD&AR)

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

Academic Service Support (ASS)

งานสนับสนุนการวิจัย

Research Support (RS)

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

Educational Management (EM)

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management (HRM)

ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน - ระบบประเมินรายวิชา