fbpx

แชร์ความปลื้มปิติในพิธีเปิดงานประชุม TJ – SSF 2020 พร้อมการเปิดรับความคิดเห็นผ่าน Application Clubhouse

26
February
2021

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

แชร์ความปลื้มปิติในพิธีเปิดงานประชุม TJ – SSF 2020 พร้อมการเปิดรับความคิดเห็นผ่าน Application Clubhouse

สวัสดีค่ะ พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

เป็นอีกครั้งที่เราสื่อสารกันในวันศุกร์ที่เป็นวันหยุดยาวอย่างนี้…อย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้…เดือนนี้เร็วจริงๆ ค่ะ… หมดแล้ว. (time and tide wait for no man)…พวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชน คงได้เข้าวัดทำบุญ…ทำนุบำรุงศาสนากันบ้าง…หลายๆ ท่านคงได้ถือโอกาสเดินทางไปพักผ่อน ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ เติมพลังกาย พลังใจกันนะคะ

ขอโอกาสแบ่งปันเรื่องประทับใจ...โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุม วิชาการ Thailand – Japan Student Science Fair 2020 (TJ – SSF 2020) แบบออนไลน์ โดยในครั้งนี้ เป็นความปลื้มปิติเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม เพื่อทรงเปิดงานประชุมวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ โดยตลอดช่วงเวลาถ่ายทอดสดในช่วงเช้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ได้ติดตามการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และนักเรียนจากทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง และตัวเองก็มีโอกาสไปร่วมนำเสนองานที่ว่าด้วยเรื่องของหญ้าทะเล “Seagrass: a great learning platform” ในบริบทของนักวิจัยชาวไทย…โดยได้รับเชิญจากการทำงานวิจัยในพื้นที่ จ.ตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่…ที่เจ้าภาพหลักคือโรงเรียนจุฬาภรณ์ จ.ตรัง ได้ดำเนินการจัดประชุมครั้งนี้...เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เราสามารถสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกันได้…ที่สำคัญคือบริบทของคณะวิทยาศาสตร์ของเรา ต่อคู่ความร่วมมือโรงเรียนในเครือข่ายจุฬาภรณ์ และโรงเรียนต่าง ๆ ที่พวกเราได้ช่วยกันดูแล…เลยถือโอกาสนี้ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้ช่วยกันทำหน้าที่ให้ความรู้และเสริมแรงให้กับโรงเรียนและนักเรียนเหล่านี้…และที่สำคัญเราจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร…รวมถึงการเรียนรู้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ที่มีความแตกต่าง ความสนใจ และต้นทุนที่ต่างกันออกไป…ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงมหาวิทยาลัย…ไม่เพียงแต่ในบริบทของเรา หรือสงขลานครินทร์เท่านั้น แต่สถาบันการศึกษาทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายเรื่องนี้…

ทีมประชาสัมพันธ์ได้นำแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเข้ามาใช้ในการรับฟังและสื่อสารผ่านช่องทางใหม่คือ Clubhouse โดยเมื่อวานนี้ มีโอกาสได้ร่วมกับทางทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสาร เปิดห้องพูดคุยในประเด็น ก้าวสู่ 55 ปี วิดยา ม.อ. ก้าวต่อไปจะเดินในทิศทางใด? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของคณะฯ ในปีที่ผ่านมาพร้อมรับฟังศิษย์เก่า หรือกลุ่ม stakeholder  ต่าง ๆ เพิ่งได้ลองเปิดตัวกันไปก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีค่ะ…และมองว่าน่าจะเป็นอีกช่องทางที่น่าจะนำมาปรับใช้ได้กับองค์กรของเรา

หลายครั้งที่ตัวเองได้ยินคำว่า Disruption…Disruption…และ Disruption…ซึ่งวันนี้คำเหล่านี้ชัดขึ้น ชัดขึ้น และชัดขึ้นเรื่อย ๆ เทคโนโลยีได้ทำหน้าที่ disrupt ธุรกิจต่าง ๆ ไปแล้วเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม หรือ ใกล้ตัว เช่น Netflix หรือ streaming platforms ต่าง ๆ…และ COVID-19 ได้ทำให้เรื่องราวเหล่านี้ชัดขึ้นและเร็วขึ้น…หากพวกเราไม่เรียนรู้และปรับตัว…disruption อาจจะต้องทำให้เราเดินทางไปยัง Extinction โดยไม่รู้ตัว…ยังไงฝากเรื่องนี้กันด้วยนะคะ…ตัวอย่างง่าย ๆ จากเรื่องของ Clubhouse  และการทำงานร่วมกันกับโรงเรียนและคู่ความร่วมมือต่าง ๆ นะคะ…ปรับตัว…เรียนรู้กันไป…ให้เหมาะสมตามบริบทหน้างานของเรา…

สุดท้ายอยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 อยากเชิญชวนเสนอชื่อกันเข้ามาค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/news/invitation-to-nominate-sci-outstanding-alumni-awards-2021/ โดยสามารถส่งประวัติพร้อมแบบฟอร์ม กลับมาที่คุณสุพิชชา นพจนสุภาพ E-mail : supitcha.n@psu.ac.th หรือโทร 0 7428 8033 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

มีความสุขในวันหยุดยาวกันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติมของบุคลากร

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานแผนและประกันคุณภาพ

Planning and Quality Assurance (PQA)

งานการเงินและบัญชี

Finance and Accounting (FA)

งานพัสดุ

Supplies (SP)

งานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Physical and Environmental Support (PES)

งานบริการกลาง

Internal Services (IS)

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

International Relations (IR)

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology (IT)

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

Education Technology (EdT)

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Student Development and Alumni Relations (SD&AR)

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

Academic Service Support (ASS)

งานสนับสนุนการวิจัย

Research Support (RS)

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

Educational Management (EM)

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management (HRM)

ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน - ระบบประเมินรายวิชา