มหัศจรรย์มังคุดกับการรักษาโรค

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

พูดถึงผลไม้ในประเทศไทย ไม่มีใครไม่รู้จัก #มังคุด ผลไม้ที่ถูกยกย่องให้เป็น #ราชินีของผลไม้ ประโยชน์ของมันสามารถที่จะเป็นยารักษาโรค ซึ่งสรรพคุณนั้นใช้กันมายาวนานแล้ว วันนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร อาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กับการทำวิจัยเรื่องนี้มากว่า 30 ปี จะมาพูดถถึงความมหัศจรรย์ของมังคุด ผลไม้ที่ถูกยกย่องให้เป็น #ราชินีของผลไม้ กันครับ

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL