เชิญชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

คุณสมบัติเป็นผู้ที่ปฎิบัติงานที่มีผลงานดี มีพฤติเหมาะสมโดยเปิดให้เสนอรายชื่อได้ 5 ประเภท
👉 ดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
👉 ดีเด่นด้านผลงานเด่น
👉 ดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่งสังคมและสถาบัน
👉 ดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
👉 ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น

สามารถส่งประวัติพร้อมแบบฟอร์ม กลับมาที่คุณสุพิชชา นพจนสุภาพ E-mail : supitcha.n@psu.ac.th หรือโทร 0 7428 8033 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES