ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรองรอบ 2) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรองรอบที่ 2) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝีกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2563

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรมฯ โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/ ตอบกลับทาง E-mail : saowarot.s@psu.ac.th ในระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 (เท่านั้นหลังจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าค่าย ณ ศูนย์อบรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES