คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หารือหน่วยงานการปกครองท้องที่ ผลักดันโครงการ Zero Food Waste

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

วันนี้ พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ คณะฯ ได้เชิญนายกเทศมนตรีในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงท้องถิ่นอำเภอหาดใหญ่ และท้องถิ่นจังหวัดสงขลาร่วมประชุมหารือด้านการจัดการขยะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในโครงการ Zero Food Waste โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปช่วยในการจัดการขยะโดยการย่อยสลาย เพื่อเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นโครงการย่อยในโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา ตัวแทนทีมบริหารและหัวหน้าโครงการฯ พร้อมคุณศิวพงศ์ เลื่อนราม ประธานบริหาร บริษัท ไบโอเอ็กซ์เซล จำกัด และนักวิจัยร่วมต้อนรับ

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES