นักธรณีฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. แนะวิธีการเฝ้าระวังจากปรากฎการณ์ ปราสาทหินพันยอดถล่ม จังหวัดสตูล

SHARE
TWEEET
EMAIL

จากเหตุการณ์หินที่บริเวณปราสาทหินพันยอด ซึ่งเป็นหินยุคเก่าแก่อายุกว่า 488 ล้านปี พังถล่มลงมาบริเวณใกล้ปากทางเข้าปราสาทหินพันยอด  จังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล ได้ประกาศปิดปราสาทหินพันยอดชั่วคราว หลังเกิดหินถล่มเมื่อเวลา 05.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 2564 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ขับเรือตรวจการณ์ออกสำรวจพื้นที่โดยรอบพบว่าได้มีหินถล่มบริเวณปราสาทหินพันยอด เกาะเขาใหญ่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สำรวจพื้นที่พบว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะมีหินถล่มมาอีก จึงได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณปราสาทหินพันยอดเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งได้สั่งการให้นำเชือกพร้อมธงแดงไปติดตั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์บริเวณอันตรายห้ามเข้า และประชาสัมพันธ์ไปยังวิสาหกิจชุมชนนำเที่ยว ขอให้งดให้การนำเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดี ยอดขยัน หลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า เกิดจากเรื่องของเสถียรภาพ หรือการเสียสมดุลของมวล (นั้นคือหิน) อาจจะมีรอยแตกหรือรอยแยกจากกระบวนการแปรสัณฐานหรือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก จากกรณี ปราสาทหินพันยอดถล่มปัจจัยการถล่มมีหลายสาเหตุ อาทิ การกระทำจากน้ำ กระแสลม หรือแผ่นดินไหว ที่เข้ามากระตุ้น รวมถึงอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

ปัจจัยในการเฝ้าระวังจากปรากฏการณ์ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยนั้นคือ

  1. ลักษณะทางธรณีวิทยาต้องตรวจสอบว่าเขาพวกนี้เป็นหินหรือดินประเภทใดเพราะแน่นอนว่าการถล่มหรือการยึดเกาะของหินแต่ละประเภทค่อยข้างต่างกันเราต้องรู้ลักษณะของธรณีวิทยาว่าเป็นประเภทไหน
  2. ต้องทราบลักษณะภูมิประเทศหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้องเนื่องจากความชันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเฝ้าระวัง
  3. ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระแสลม กระแสน้ำ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหว  ที่สำคัญการมอนิเตอร์โดยการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ หรือทางดาวเทียม อย่างสม่ำเสมอ หรืออาจใช้นักวิทยาศาสตร์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจพื้นที่ ติดตาม เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง จะเป็นวิธีสำคัญในการเฝ้าระวัง
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES