คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ คุณธาริยา เสาวรัญ Sc.12 ที่ได้รับรางวัล คนดีศรีสงขลา 2563

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ พี่ธาริยา เสาวรัญ Sc.12 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ที่ได้รับการเชิดชูให้ได้รับรางวัลองค์กรคนดีองค์กรคนดีศรีสงขลา พี่ธาริยา ปฎิบัติหน้าที่ที่สำคัญของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 คือ การทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการให้บริการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์ ตรวจชันสูตร และพิสูจน์ยืนยันทางพยาธิวิทยาคลินิก ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสีตามความต้องการ

ด้านพี่ธาริยาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์โฟกัสตอนหนึ่งว่า “สถานที่บริการสาธารณสุขและเอกชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสนับสนุนการรักษาการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันโรค รวมทั้งเป็นการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้แก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ และอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ดำเนินการมาเป็นเวลานานคือ ภารกิจพิชิต COVID-19 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการแรกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่เปิดบริการตรวจการติดเชื้อโรค COVID-19 เพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว” ก็ต้องขอขอบพระคุณมูลนิธิเรารักสงขลา ท่านประธาน และคณะกรรมการ ที่ได้ให้โอกาสได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น ก็เป็นที่ปลาบปลื้มยินดีของน้อง ๆ ที่ทำงานอย่างหนักมาเป็นเวลายาวนาน แต่ก็ยังมีกำลังใจที่ดี ก็ขอกราบขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้มอบรางวัลนี้ให้” ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอชื่นชมพี่ธาริยา เสาวรัญ Sc.12 ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES