หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชวนน้องนักศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมค่ายชีวเคมีครั้งที่ 1

SHARE
TWEEET
EMAIL

หลักสูตรชีวเคมี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชวนน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือกำลังสำเร็จการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายชีวเคมีครั้งที่ 1 วันที่ 2-4 เมษายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์กับน้องๆ พร้อมชมห้องปฎิบัติการทางชีวเคมีร่วมถึงการแนะแนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรชีวเคมี โดยคณาจารย์และพี่ๆ โดยตรง พร้อมรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเสื้อที่ระลึก และการดูแลอย่างดี

น้องที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-15 มีนาคม 2564 ทาง http://bit.ly/2PwAsOp ค่าสมัคร 500 บาท คืนให้เมื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมวันแรกโอนค่าสมัครมายังบัญชีชนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 41 1-089433-5 (นายเดชา เสริมวิทยวงศ์ และ/หรือนางสาวลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา และ/หรือ นางสาวพันทิพา รุณแสง (แนบสลิปในใบสมัคร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 08 4253 6270 โอกาสดีๆ อย่างนี้ ห้ามพลาดนะครับ !!!

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES