ภาคเอกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลมอบโลงศพแก่ผู้อุทิศร่างการเพื่อกายศึกษา ในพิธีฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท พาเนล พลัส จำกัด อัมรินทร์ ศรีวัฒนา รองผู้อำนวยการด้านจัดหาและบริหาร  ร้านคลองปอมหีบศพ และผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบโลงศพแก่ผู้อุทิศร่างการเพื่อการศึกษา ในพิธี ณาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร พร้อมทีมบริหารสาขา คณาจารย์ในหลักสูตร เป็นตัวแทนรับมอบ โดยในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีณาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2564 แบบปิดในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 โดยจะมีการถ่ายทอดพิธีผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที สามารถบริจาคได้เพียงครั้งเดียว และถ้าต้องการบริจาคให้กับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0 7428 8132 หรือ Facebook กองทุนอาจารย์ใหญ่ กายวิภาคศาสตร์ มอ. และเว็บไซต์ https://www.sci.psu.ac.th/body-donation/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES