ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ จากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES