ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ไดัรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ได้รับบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES