วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์ปราสาทหินพันยอดถล่ม

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

จากข่าวปราสาทหินพันยอดถล่ม ทำให้มีการสั่งปิด หมู่เกาะเภตรา จ.สตูล ทันที แน่นอนว่าปรากฏการณ์เช่นนี้หากเรารู้วิธีการป้องกัน ก็จะสามารถเฝ้าติดตามการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ วันนี้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดย รศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ มีคำตอบพร้อมคำแนะนำจากเหตุการณ์ มาเรียนรู้กันครับ

รับชมแบบ FULL HD

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL