วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์ปราสาทหินพันยอดถล่ม

SHARE
TWEEET
EMAIL

จากข่าวปราสาทหินพันยอดถล่ม ทำให้มีการสั่งปิด หมู่เกาะเภตรา จ.สตูล ทันที แน่นอนว่าปรากฏการณ์เช่นนี้หากเรารู้วิธีการป้องกัน ก็จะสามารถเฝ้าติดตามการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ วันนี้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดย รศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ มีคำตอบพร้อมคำแนะนำจากเหตุการณ์ มาเรียนรู้กันครับ

รับชมแบบ FULL HD

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL