คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครแล้ว TCAS 64 รอบที่ 2 Quota

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัคร TCAS 2 เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. วันนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ตามโครงการดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมในการรับสมัครสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.​ โทร 0 7428 8114

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL