คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดห้องปฎิบัติการต้อนรับน้องๆ โรงเรียนเเจ้งวิทยา สร้างประสบการณ์การเรียนวิทยาศาสตร์จากห้องปฎิบัติการ

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา งานสนับสนุนการบริการวิชาการได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่ โรงเรียนแจ้งวิทยา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ดร.กิตติพล นวลทอง กล่าวต้อนรับพร้อมให้บรรยายเเนะนำคณะวิทยาศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ น้องๆได้ฝึกประสบการณ์ จากวิชาเคมี ชีววิทยา ซึ่งหน่วยงานไหนสนใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ สามารถติดต่องานสนับสนุนการบริการวิชาการได้ที่เบอร์ 0 7428 8028

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES