คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. แสดงความยินดีกับ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ระดับ Fellow

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow ของสหราชอาณาจักร โดยสมรรถนะดังกล่าวเทียบเท่าสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในระดับ วิชชาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES