ยืนยันแล้ว นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ พบพืชใหม่ของโลก “ระย้าแก้วบาลา”

ยืนยันแล้ว นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ พบพืชใหม่ของโลก “ระย้าแก้วบาลา”
แหล่งข่าว:

RELATED STORIES