คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีสวดอภิธรรมร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2563 อย่างสมเกียรติ

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

วันนี้ (ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัด พิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ NML210 โดยมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ดร. อุราพร วงศ์วัชรานนท์ เป็นประธานในพิธี โดยพิธีในปีนี้จากสถานการณ์การเฝ้าระวัง COVID-19 ทำให้รูปแบบการจัดงานเป็นแบบปิด โดยทางคณะฯ ได้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศเพื่อให้ญาติ และครอบครัวของอาจารย์ใหญ่ทั้ง 121 ร่าง ได้เห็นถึงบรรยากาศผ่านช่องทาง Facebook และ Youtube ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ซึ่งมีผู้รับชมเป็นจำนวนมาก

ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนอาจารย์ใหญ่ ได้ที่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อบัญชี “กองทุนคณะวิทยาศาสตร์” เลขบัญชี 565-2-18810-7 โดยส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ Fax เบอร์ 0 7428 8151 หรือส่ง Email มาได้ที่ anatomypsu2558@gmail.com Line : @005czpgp

อาจารย์ใหญ่ คือ บุคคลผู้บริจาคร่างกายหลังจากหมดลมหายใจแล้ว นำมาซึ่งคุณูปการต่อการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากร่าง เพื่อให้เกิดทักษะในทางวิชาชีพที่ดีแก่นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่างกายเป็นจำนวนมาก การมีศูนย์รับบริจาคร่างกายนี้ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อบริจาคร่างกาย ส่งร่างอาจารย์ใหญ่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีทางศาสนาด้วย ซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์การก่อตั้ง

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES