คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีสวดอภิธรรมร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2563 อย่างสมเกียรติ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัด พิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ NML210 โดยมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ดร. อุราพร วงศ์วัชรานนท์ เป็นประธานในพิธี โดยพิธีในปีนี้จากสถานการณ์การเฝ้าระวัง COVID-19 ทำให้รูปแบบการจัดงานเป็นแบบปิด โดยทางคณะฯ ได้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศเพื่อให้ญาติ และครอบครัวของอาจารย์ใหญ่ทั้ง 121 ร่าง ได้เห็นถึงบรรยากาศผ่านช่องทาง Facebook และ Youtube ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ซึ่งมีผู้รับชมเป็นจำนวนมาก

ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนอาจารย์ใหญ่ ได้ที่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อบัญชี “กองทุนคณะวิทยาศาสตร์” เลขบัญชี 565-2-18810-7 โดยส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ Fax เบอร์ 0 7428 8151 หรือส่ง Email มาได้ที่ anatomypsu2558@gmail.com Line : @005czpgp

อาจารย์ใหญ่ คือ บุคคลผู้บริจาคร่างกายหลังจากหมดลมหายใจแล้ว นำมาซึ่งคุณูปการต่อการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากร่าง เพื่อให้เกิดทักษะในทางวิชาชีพที่ดีแก่นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่างกายเป็นจำนวนมาก การมีศูนย์รับบริจาคร่างกายนี้ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อบริจาคร่างกาย ส่งร่างอาจารย์ใหญ่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีทางศาสนาด้วย ซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์การก่อตั้ง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES