เด็กวิทย์ฯ ม.อ. สุดล้ำ พัฒนา AR จำลองตึกฟักทองเสมือนจริง เปิด Edutainment ผ่านเกม Minecraft สร้างแรงบันดาลใจการเรียนยุค Covid-19

เด็กวิทย์ฯ ม.อ. สุดล้ำ พัฒนา AR จำลองตึกฟักทองเสมือนจริง เปิด Edutainment ผ่านเกม Minecraft สร้างแรงบันดาลใจการเรียนยุค Covid-19
แหล่งข่าว:

RELATED STORIES