แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพงศธร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นการป้องกันแก้ไขยาเสพติด ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (WebEx) จากตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธี

โดยในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้ารับรางวัลประเภทบุคคล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

สำหรับ ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ มีผลงานเด่นในด้านการวิจัยพืชกระท่อม โดยล่าสุดได้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการมุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยพืชกระท่อมพัฒนาสู่เป็นเภสัชตำรับบำบัดผู้เสพยาเสพติด โชว์ผลทดสอบความสัมพันธ์ระดับ Mitragynine ในเลือดไม่กระทบต่อสมรรถภาพสมองของผู้ใช้กระท่อมเป็นประจำนานกว่า 1 ปี มีประสิทธิภาพการรักษาและปลอดภัยสูง ระบุมีฤทธิ์ระงับปวด รักษาอาการท้องเสีย ลดน้ำหนัก ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ต่อยอดสู่การแพทย์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจประเทศไทย

โดยล่าสุดทีมวิจัย ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับ Mitragynine ในเลือดกับผลกระทบต่อสมรรถภาพสมองของผู้ใช้กระท่อมเป็นประจำ ในพื้นที่ตำบลน้ำพุ อ.เภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ไม่เคยใช้พืชกระท่อม 99 ราย และผู้ใช้พืชกระท่อมแบบวิถีชุมชนดั้งเดิมประจำกว่า 1 ปี จำนวน 192 ราย ผลการทดสอบ พบว่าการใช้พืชกระท่อมแบบวิถีชุมชนดั้งเดิม ที่เคี้ยวใบสดหรือต้ม/ชงใบพืชกระท่อมแห้งเป็นประจำ ไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพด้านความคิดและการรับรู้ การทำงานระบบประสาทอัตโนมัติและการทำงานของสมอง ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์เชิงนโยบายสู่การปลดพืชกระท่อมออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพราะพืชกระท่อมมีสรรพคุณที่พร้อมจะพัฒนาสู่ตำรายาไทย โดยสามารถระงับอาการปวดท้อง แก้บิด แก้ท้องเสีย ปวดเมื่อยตามร่างกาย แต่การใช้พืชกระท่อมมีทั้งคุณประโยชน์และโทษ ซึ่งควรให้ปริมาณที่เหมาะสมจะส่งผลดีต่อร่างกาย

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES