ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยและนักศึกษา ทีม Sci & Innova ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน BENYA PATCHES

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยและนักศึกษา ทีม Sci & Innova ผลงาน BENYA PATCHES แผ่นปิดแผลกันน้ำพร้อมดูดซับไม่ติดแผลและป้องกันการติดเชื้อ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ “การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่” (Entrepreneurial Ecosystem Development) รอบ Final Pitching จากทั้งหมด 13 ทีมภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES