คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รางวัลในงาน DPSTcon2021

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564 (DPSTcon2021) เมื่อวันที่ 8 – 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ดังนี้

  • นักศึกษาภูมิพัฒน์ ชัยกำธร ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ทางฟิสิกส์
  • นักศึกษาธณาธรณ์ ชูบุญลาภ ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ทางเคมี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564 (DPSTcon2021) เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดจัดงานใน เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีบนเวทีวิชาการ เป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วยครับ

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES